Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő pályázatai

2016. dec 15.

A Széchenyi 2020 pályázati rendszerben ismét megjelentek a 250 fő alatti, elsődlegesen termelő tevékenységet folytató vállalkozások termelési kapacitásainak bővítését támogató pályázati felhívások, melyeken 5-250 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatás érhető el a támogatott projektekhez.

Kik nyújthatnak be pályázatot?

Azok a Magyarországon székhellyel, telephellyel rendelkező KKV-k, akik:

  • rendelkeznek legalább egy lezárt teljes (365 napos) üzleti évvel
  • legutolsó lezárt üzleti évükben a statisztikai állományi létszám legalább 1 fő volt
  • tevékenységükben feldolgozóipari tevékenység szerepel, támogatás (szabad vállalkozási zóna település kivételével) kizárólag erre igényelhető

Figyelem! Mindkét pályázat pontozásos, csak a meghatározott jogosultsági kritériumoknak megfelelő, illetve elegendő pontot elérő vállalkozásos kaphatnak támogatást.

Milyen fejlesztés támogatására lehet pályázni?

Pályázatot benyújtani a (TEÁOR lista szerint meghatározott) feldolgozóipari (termelő) tevékenységekre lehet; a szabad vállalkozási zóna településeken ezen túl egyéb fejlesztések is támogathatóak. (TEÁOR: 1011-3299, kivételekkel)

Milyen tevékenységek támogathatóak?

A támogatás fő, kötelezően megvalósítandó célja a termelő tevékenységhez kapcsolódó kapacitásbővítő eszközbeszerzés.

Kapcsoltan támogatható:

  • megújuló energiaforrások hasznosítása
  • ingatlan, infrastrukturális beruházás (csak 25 millió Ft feletti támogatási kérelem esetében)
  • IKT beruházás, szoftverbeszerzés
  • know-how, gyártási licence beszerzése (csak 25 millió Ft feletti támogatási kérelem esetében)
  • online megjelenés támogatása (csak 25 millió Ft alatti támogatási kérelem esetében)

 

Mekkora támogatás igényelhető?

A megjelent két pályázat a fent megjelölt tartományon belül a következő összegű támogatásokat adja:

  • kis méretű projektek: 5-25 millió Ft közötti támogatás
  • nagy méretű projektek: 25-250 millió Ft közötti támogatás (közbeszerzési kötelezettség merülhet fel!)

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a, mely területtől, illetve a projekt elemeitől függően lehet alacsonyabb.

Mit kell vállalni a projekt megvalósítása mellett?

A projekt megvalósítása mellett kötelező vállalás, hogy az éves nettó árbevételt a projekt megvalósítást követően növelni szükséges (a projekt célja kapacitás bővítés, mely hozzájárul ehhez). Ennek mértékét projekttől függően vagy a támogatáshoz, vagy a korábbi árbevételhez kell viszonyítani.

Ezentúl fenntartási kötelezettség van, mely keretében a beruházást követően 3 évig a projekt eredményeit meg kell őrizni.

Mikor nyújtható be támogatási kérelem?

A kérelmek benyújtására 2017. január 16-tól lesz lehetőség. A kisméretű pályázatok elbírálása folyamatos, így ebben az esetben a minimum pontot elért támogatási kérelmek elbírálása a beadás sorrendjében történik (a rendelkezésre álló keret erejéig), míg a nagyobb pályázatok esetében pontozásos elbírálással, szakaszos értékeléssel történik a nyertesek kihirdetés; első értékelésre a 2017. január 16-31. között beérkezett összes pályázat kerül. Emiatt előbbi esetben elengedhetetlen a minél hamarabbi pályázat, de utóbbinál is (figyelemmel a rendelkezésre álló forrás mértékére) az első határnapig történő benyújtás javasolt.

Mi szükséges a pályázat benyújtásához?

Amennyiben pályázni szeretne, elsőként egy előszűréssel megállapítjuk, hogy tervezett projektje – vállalkozása pénzügyi mutatói alapján – eléri-e a minimális támogathatósághoz szükséges pontot. Amennyiben megfelel a pályázatra, akkor a következő lépésként szükség lesz a tervezett projektelemek mindegyikére 3, egymástól független ajánlattevőtől származó, összehasonlítható árajánlatra, melyek közül a pályázatban a legkisebb összegű lesz elszámolható. Egyéb mellékletek a vállalkozásnál rendelkezésre állnak (beszámoló, mérleg, stb.)

 

Amennyiben fentiek szerinti beruházást tervez, javasoljuk a támogatási lehetőség megvizsgálását!

NAPELEM KALKULÁTOR
Számolja ki gyorsan és könnyedén havi villanyszámlája alapján, hogy milyen konstrukcióra van szüksége